• Leunisse Consultancy gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • Leunisse Consultancy deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • Leunisse Consultancy bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • Leunisse Consultancy houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Leunisse Consultancy vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • Leunisse Consultancy informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • Leunisse Consultancy informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Leunisse Consultancy informeert patiënten indien Leunisse Consultancy bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Het volledige privacy reglement is op te vragen door een e-mail te sturen naar monique@leunisseconsultancy.nl